نفیس صنعت، صنعتی نفیس

لذت خرید بی واسطه از تولید کننده

قفل های آفلاین برقی نفیس

سربرگ معرفی نرم افزار جامع مدیریت باشگاه نفیس

در اتوماسیون باشگاهی نفیس صنعت، کل فرایندهای مربوط به ورزشکاران از جمله کمد دهی از طریق نرم افزار انجام می شود. قفل های مورد استفاده در این سیستم آنلاین هستند که با استفاده از تجهیزات واسط به نرم افزار متصل و دستورهای لازم را دریافت می کنند.

اما در مجموعه هایی که از قفل های آفلاین این شرکت استفاده می کنند کل عملیات بدون دخالت هیچ نرم افزار یا سیستم مرکزی انجام می شود که استفاده از سیستم دارای مزایای مخصوص به خود می باشد

دسته سوم از  قفل ها که محصول جدید شرکت نفیس صنعت هستند قفل های آفلاین برقی (قابل ارتقا به آنلاین) هستند. این دسته به گونه ای طراحی شده اند که از خصوصیات ویژه هر دو دسته قبل بهره ببرند. یعنی در عین اینکه می توانند بدون اتصال به نرم افزار دارای عملکرد مستقل باشند (یکی از خصوصیات قفل های آفلاین) نیازی به باتری ندارند و هرزمان که مدیریت مجموعه تصمیم بگیرد، به راحتی می تواند کل سیستم را به نرم افزار متصل کرده و از آن به عنوان قفل آنلاین استفاده کند. علاوه بر این، مشکل بزرگ تعریف مجدد دستبند مستر و دستبند قفل بر روی قفل های آفلاین مستقل (در صورت مفقود شدن دستبند)، در این دسته از قفل ها کاملاً مرتفع گردیده است.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ویژه اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻔﻞ آﻓﻼﯾﻦ، امکان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻔﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺪون هیچ ﺗﻐﯿﯿﺮى در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ

مدیریت کامل مجموعه ورزشی

مصرف بسیار پایین

کنترل دقیق تردد بدون حضور اپراتور

عدم نیاز به باتری

تغذیه 5 ولت DC

عدم نیاز به UPS درزمان قطع برق

تهیه انواع گزارش های مدیریتی

تعریف ساده دستبند جایگزین

گارانتی و پشتیبانی تمامی محصولات

پشتیبانی محصولات