(021)تماس با ما: 9 - 22135687(031)پشتیبانی: 8 - 32373447

کیوسک

امروزه با رشد و فراگیر شدن رایانه ها ، تلفن های هوشمند و تجهیزات الکترونیکی و استفاده روزافزون این وسایل ، بسیار راحتتر است که به جای استفاده از اپراتورهای انسانی برای اطلاع رسانی یا برخی امور ساده ، از کیوسک های رایانه ای بهره برد. بنابراین می توان بسیاری از مراجعات به اپراتورها را بدینوسیله حذف نمود.

کیوسک در سامانه مدیریت باشگاهی نفیس صنعت دارای قابلیت های زیر می باشد:

قابلیت های کیوسک ثبت نام:

  • عدم نیاز به اپراتور برای تمدید ثبت نام
  • پرداخت آنلاین توسط پوز بانکی
  • اطلاع رسانی
  • کار با کارت ، اثر انگشت و چهره
  • برخی گزارشات ورزشکاران

قابلیت های کیوسک پزشکی ورزشی:

  • نمایش برنامه ورزشی ورزشکار
  • کار با کارت ، اثر انگشت و چهره