قفلهای آنلاین کارتی بدون سنسور

Slider

در این نوع قفل سنسوری برای تشخیص مانع وجود ندارد و مدارات قفل دائما فعال می باشد

البته طراحی این قفل نیز به گونه ای است که مصرف باطری بسیار کم است ولی نسبت قفلهای سنسور دار کمی بیشتر است

کاربری:

–  استفاده از کارتهای RFID حافظه دار

– سنسور تشخیص کارت (در نوع سنسور دار)

قابلیت ها:

 • – امکان تعریف زمان استفاده از کمد
 • – امکان اختصاصی (VIP) کردن قفل بدون نرم افزار
 • – امکان استفاده از یک کارت یا دستبند برای همه قفلها
 •  

مزایا:

 • – مصرف بسیار پایین باطری
 • – تعریف و استفاده بسیار راحت
 • – پشتیبانی کامل و ساده
 • – تنوع مدل

توانایی ها:

   • – امکان تغییر شماره کمد به سادگی و در محل
   • – استفاده از سه باطری در مدلهای سنسور دار
   •