قفلهای آنلاین کارتی بدون سنسور

Slider

در این نوع قفل سنسوری برای تشخیص مانع وجود ندارد و مدارات قفل دائما فعال می باشد

البته طراحی این قفل نیز به گونه ای است که مصرف باطری بسیار کم است ولی نسبت قفلهای سنسور دار کمی بیشتر است

کــــاربرد هـــا

استخر ها

آرایشگاه ها

باشگاه ها

بیمارستان ها

مشخصات کلیـــدی

کاربری:

–  استفاده از کارتهای RFID حافظه دار

– سنسور تشخیص کارت (در نوع سنسور دار)

قابلیت ها:

 • – امکان تعریف زمان استفاده از کمد
 • – امکان اختصاصی (VIP) کردن قفل بدون نرم افزار
 • – امکان استفاده از یک کارت یا دستبند برای همه قفلها
 •  

مزایا:

 • – مصرف بسیار پایین باطری
 • – تعریف و استفاده بسیار راحت
 • – پشتیبانی کامل و ساده
 • – تنوع مدل

توانایی ها:

   • – امکان تغییر شماره کمد به سادگی و در محل
   • – استفاده از سه باطری در مدلهای سنسور دار
   •  

دیـــاگرام محصول