شرکت نفیس صنعت نیکان

شرکت نفیس صنعت نیکان

شرکت نفیس صنعت نیکان (مسئولیت محدود) با دارا بودن بیش از یک دهه تجربه در زمینه طراحی و اجرای سیستم های مدیریت اماکن ورزشی، تولید و آزمایش انواع قفل های الکترونیکی، سیستم های کنترل عبور و مرور می باشد .

شرکت نفیس صنعت در سال ۱۳۹۲ بعد از حصول اطمینان تولید با کیفیت و حداکثری محصولات خود، با شماره ۵۰۹۱۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید .

یکی از افتخارات بزرگ این شرکت تولید محصولات فوق به عنوان اولین و تنها تولید کننده در کشور به شماره ثبت ID-10207 در اداره کل مالکیت صنعتی می باشد.

این افتخار حاصل باور به استفاده از محصولات با کیفیت داخلی و اعتماد به دانش و تخصص جوانان عزیز کشورمان ایران است. اعتمادی که آغاز راه بوده و این مجموعه تولیدی را در راه رسیدن به اهداف و تولیدات دیگر یاری می کند.

[us_separator type=”invisible”]

معرفی تیم نفیس صنعت

[us_person name=”” role=”مدیرعامل” link=”url:%23″ img_circle=”yes” external=”” style=”2″][/us_person]
[us_person name=”” role=”فروش” link=”url:%23″ img_circle=”yes” external=”” style=”2″][/us_person]
[us_person name=”” role=”پشتیبانی” link=”url:%23″ img_circle=”yes” external=”” style=”2″][/us_person]
[us_single_image image=”6722″ align=”center” style=”shadow-2″ onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.aparat.com%2Fv%2FHOxum|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86|target:%20_blank|”]

معرفی شرکت نفیس صنعت نیکان

[us_single_image image=”6722″ align=”center” style=”shadow-2″ onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.aparat.com%2Fv%2FKoqV2|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86|target:%20_blank|”]

عملکرد محصولات شرکت نفیس صنعت نیکان

(قسمت اول)

[us_single_image image=”6722″ align=”center” style=”shadow-2″ onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.aparat.com%2Fv%2F4av2N|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86|target:%20_blank|”]

عملکرد محصولات شرکت نفیس صنعت نیکان

(قسمت دوم)