کنترلر دستگاههای ورزشی

کاربردها

 دستگاههای ورزشی به صورت دقیقه ای کنترل می شوند و می توانند بر اساس تعریف در زمانهای مختلف با تعرفه های مختلف کار کنند.
قابلیت های کنترلر دستگاه های ورزشی- بازی:
  • تعریف زمان های مختلف با تعرفه های مختلف د ر نرم افزار
  • محاسبه آنلاین هزینه و استفاده از دستگاه ورزشی در نرم افزار
  • ثبت سابقه استفاده از وسایل ورزشی

محصولات

[us_gallery ids=”7888,7890,7891,7213″ columns=”4″]

مشتریان

اخبار شرکت