کنترلر دستگاههای ورزشی

محصولات

[us_gallery ids=”8057,8058,8059,8060″ columns=”4″]

دستگاه کنترل دستگاههای ورزشی و بازی

باشگاههای ورزشی برای استفاده بهتر و متعادل ورزشکاران از دستگاههای ورزشی باید کنترل دقیقی بر دستگاههای ورزشی خود داشته باشند ، همچنین در مجموعه های تفریحی نیز باید بتوان دستگاههای بازی را دقیقاً کنترل نمود. بنابراین وجود دستگاههایی که بتوانند این مدیریت و کنترل را داشته باشد ضروری می باشد.

کنترلر دستگاههای ورزشی

دستگاههای ورزشی به صورت دقیقه ای کنترل می شوند و می توانند بر اساس تعریف در زمانهای مختلف با تعرفه های مختلف کار کنند.

قابلیت های کنترلر تجهیزات ورزشی:

• تعریف زمان های مختلف با تعرفه های مختلف در نرم افزار
• محاسبه آنلاین هزینه استفاده از دستگاه ورزشی در نرم افزار
• کار با کارت یا اثر انگشت یا چهره
• کنترل چندین دستگاه با یک کنترلر
• نمایشگر نمایش وضعیت دستگاه ورزشی
• ثبت سابقه استفاده از دستگاه ورزشی
• گزارشات مختلف مربوط