پنل پیامک آرایشگاهی

 • پیامک به مشتریان
 • پیامک اتوماتیک تبریک تولد
 • پیامک به مناسبت ها
 • شارژ آنلاین
 • پیامک در سطوح مختلف نرم افزار
 • پیامک و ایمیل جهت یاد آوری نوبت
  •  – ارسال پیامک به مشتریان سالن به صورت گروهی یا تکی 
  •  – ارسال پیامک اتوماتیک تبریک تولد به مشتریان
  •  – امکان ارسال پیامک به مناسبت های تولد،ازدواج و تاریخ های مورد نظر
  •  – امکان شارژ آنلاین اعتبار و دریافت پیامک و..
  •  – امکان ارسال پیامک در سطوح مختلف نرم افزار مثلا برای افرادی که بدهکار هستند
  •  – امکان ارسال پیامک و ایمیل جهت یاد آوری نوبت مشتریان (سیستم پیامک هوشمند)