پنل مدیریت پیامکی باشگاهی

ازبرخی قابلیت های این ماژول میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

تنظیم پیامک های خودکار
(اعلام ورود و خروج، تبریک تولد ، تاییدیه ثبت نام و …)

تعیین قالب های پیامکی

ارسال پیامک از طریق دو نوع سرور:

1. اینترنتی

2.gsm_modem