پزشکی ورزشی

[us_single_image image=”8156″ align=”center”]

محصولات

[us_gallery ids=”8078,8080,8088,8121″ columns=”4″]

نرم افزار پزشکی ورزشی دارای قابلیت های زیر می باشد :

  • ثبت مشخصات بدنی شخص در هر زمان دلخواه(دوربازو، قد، درو ساعد، دور سر، …)
  • تعیین الگوی برنامه غذایی ،برنامه تمرین بانام دلخواه وبا هدف چاقی، لاغری و ….
  • تخصیص برنامه دلخواه به ورزشکار
  • ورزشکار می تواند در کیوسک وسایت برنامه امروز خود را ببیند
  • امکان برنامه دادن مربی با نرم افزار اندروزد(در دست اقدام)