Slider

نرم افزار ها

شرکت نفیس صنعت به عنوان یک شرکت تولید کننده سامانه های اتوماسیون پروژه های مختلفی را تولید و به بهره برداری رسانده یا در دست تولید دارد.

از جمله سامانه های تولید شده و به بهره برداری رسیده می توان به موارد زیر اشاره کرد: