Slider

نرم افزار باشگاهی

نرم افزار پایه:

ثبت نام ورزشکار

ورود و خروج دستی و اتوماتیک با دستگاه

حسابداری

ارایه تخفیف مناسبتی و کودکان

خروج اتوماتیک

تعریف سانس و تعرفه

مدیریت بیمه ورزشکاران

مدیریت کارت و دستبند

چک کردن سقف بدهی در هنگام خروج

نمایش تعداد روزهای باقیمانده

نمایش اعتبار در هنگام ورود

مشخص کردن سقف بدهی خدمات

تعریف سطح دسترسی اپراتورها

تغییر تم (رنگ) برنامه

ثبت روزهای تعطیل (تقویم)

امکانات ثبت هزینه و درآمد باشگاه

امکان تعریف خدمات باشگاه

مشاهده تراکنشهای ناموفق پوز بانکی

رهگیری ثبت نام

امکان تعویض تعرفه با محاسبه مالی

ثبت تصویر ورزشکار

گزارش کارتهای تحویل داده شده به اپراتور

گزارشات مربوط به عملکرد ورزشکار

ثبت هزینه های ورزشکار

ثبت چند دستبند برای یک شخص

احراز هویت برای هر شخص یا دستگاه

امکان تعریف سقف بدهی به صورت مجزا

لیست سیاه ورزشکاران

ثبت هزینه و درآمد باشگاه

ماژول ها:

مدیریت پیامک

مدیریت طرف قراردادهای سازمانی

ماژول صدور و اعتبارسنجی بارکد

مدیریت پرسنل

مدیریت مربیان

پرتال و سایت باشگاهی

پرتال و اپ باشگاهی

ماژول امتیاز دهی مشتریان

صدور و اعتبارسنجی بلیط گرافیکی

ماژول نرم افزاری "مربی یار"

مدیریت کمد

مدیریت کیوسک

مدیریت پارکینگ اختصاصی

امکانات تحت شبکه

امکانات مدیریت شعب باشگاهی تحت وب

مدیریت شارژ و کسر اعتبار خدمات مجموعه

شارژ و کسر اعتبار خدمات با کد پرسنلی

فروشگاه جامع

ماژول شارژ و کسر اعتبار فروشگاهی

مدیریت اکسس کنترل (کنترل دسترسی)

مدیریت گیت

مدیریت دستگاه های ورزشی و بازی

تعریف پکیج های متنوع خدمات مجموعه

مدیریت احراز هویت به ازای هر دستگاه

گزارشات و نمودارهای مدیریتی

اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامرسانهای واتس آپ و تلگرام