قفل آنلاین

قفلهای آنلاین قفلهایی هستند که برای کارکرد خود نیاز به سیستم های نرم افزاری دارند و با ارتباطی که با نرم افزار مجموعه دارند عمل می نمایند.

این قفلها مزایای بسیاری دارند که از جمله مهمترین آنها می توان به عدم نیاز به کارت/دستبند مجزا برای قفل ،  امنیت بالا ،ثبت

لاگ استفاده از قفل ، مدیریت یکپارچه توسط نرم  افزار ،     اولویت بندی تخصیص و ….  آنها اشاره نمود.