دستگاه کارتی باشگاهی

این دستگاه صرفاً با کارتهای هوشمند الکترونیکی بدون تماس کار می کند که البته سریعترین و ساده ترین نوع کارکرد می باشد.

مزایای مدل کارتی :

  • قابلیت کار با کارت های بدون تماس
  • قابلیت کار به عنوان ثبت نام ، گیت ، اکسس کنترل ، مدیریت کمد ، کسراعتبار
  • تعریف یا تغییر کاربری توسط نرم افزار
  • ارتباط با سرور از طریق بستر شبکه (LAN)
  • عدم محدودیت در تعداد دستگاه ها در یک مجموعه
  • پشتیبانی بسیار آسان به علت یکپارچگی و چند منظوره بودن
  • سرعت بسیاربالای ارتباط و کارکرد