دستگاه های کنترل دسترسی

کاربردها

معنای کنترل دسترسی برای اماکن خصوصی و نیمه خصوصی یعنی اجازه ورود و خروج به افراد مجاز. در این مکان ها از سامانه های هوشمند استفاده می گردد. سامانه هایی که با کارتهای RFID  یا اثر انگشت یا چهره یا حتی عنبیه چشم قادر به شناسایی افراد مجاز بوده و اجازه ورود به این افراد میدهد.

قابلیت های دستگاه کنترل دسترسی:
  • تشخیص کارتهای هوشمند بدون تماس
  • تشخیص اثر انگشت
  • تشخیص چهره
  • تعریف نوع کنترل دسترسی از طریق نرم افزار
  • اکسس کنترل ورود و خروج
  • اکسس کنترل ورودی – ورودهای مکرر با ثبت یکبار ورود
  • اکسس کنترل خروجی
  • قابلیت تعویض و تعریف دستگاه از طریق نرم افزار ( پشتیبانی ساده)
  • قابلیت اتصال به دربازکن برقی
  • اقابلیت اتصال به درهای برقی

محصولات

[us_gallery ids=”7632,7611,7478,7461″ columns=”4″]

مشتریان

اخبار شرکت